איור שבועי, בתפוצה מוגבלת, לשבוע בלבד....
 
.....
.....
.....
.....
.....
.....